Precizări Legale

Site-ul Clubbers Gold Casino (“Site-ul”) este un serviciu de informații on-line furnizate de Clubbers Gold Casino (“Clubbers Gold Casino”), sub rezerva respectării cu termenii si conditiile prezentate mai jos. VA RUGAM SA CITITI ACEST DOCUMENT CU ATENTIE INAINTE DE accesarea sau utilizarea site-ului. Prin accesarea sau utilizarea site-ului, SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE prezentate mai jos. DACĂ NU dorește să fie legat de acești Termeni și condiții, nu puteți accesa sau a utiliza site-ul. Clubbers Gold Casino poate modifica această acord în orice moment și astfel de modificări vor intra în vigoare imediat după afișarea ACORD MODIFICATE PE SITE. SUNTEȚI DE ACORD SĂ revizui acordul PERIODIC să fie conștienți de aceste modificări și ACCESUL DVS CONTINUARE SAU UTILIZAREA Site va fi considerata ACCEPTAREA concludente ACORD MODIFICATE.

1. Drepturi de autor, licențe și trimise Idea.

Întregul conținut al site-ului sunt protejate de legile internaționale privind drepturile de autor și de marcă. Proprietarul drepturilor de autor și mărcile comerciale sunt Clubbers Gold Casino, filialele sale sau a altor licențiatori terțe părți. Nu puteți modifica, copia, reproduce, republica, încărca, posta, transmite sau distribui, ÎN ORICE MOD, materialele de pe site, inclusiv textul, grafica, cod și / sau software. S-ar putea imprima și descărca porțiuni de material din diferite zone ale site-ului doar pentru propriul uz non-comercial, cu condiția ca sunteți de acord să nu modificați sau să ștergeți orice drept de autor sau drepturi de proprietate de la materiale. Sunteți de acord să acorde Clubbers Gold Casino o, la nivel mondial, licență perpetuă non-exclusive, royalty-free, cu dreptul de a sub-licenta, a reproduce, distribui, transmite, crea lucrări derivate din, afișa public și public efectua orice materiale și alte informații (inclusiv, fara limitare, idei pe care le prevede pentru produse și servicii noi sau îmbunătățite) vă prezintă toate zonele publice ale site-ului (cum ar fi aviziere, forumuri și grupuri de știri) sau prin e-mail pentru a Clubbers Gold Casino prin toate mijloacele și în orice mass-media acum cunoscut sau dezvoltate în continuare. De asemenea, vă acorde Clubbers Gold Casino dreptul de a folosi numele dvs. în legătură cu materialele prezentate și alte informații, precum și în legătură cu toate de publicitate, marketing și materiale promoționale legate de acestea. Sunteți de acord că nu veți avea nici un recurs împotriva Clubbers Gold Casino pentru orice încălcare presupusă sau efectivă sau deturnare de orice drept de proprietate în domeniul comunicațiilor de la Clubbers Gold Casino.

MARCI.

Publicatii, produse, conținut sau servicii care se face referire aici sau pe Site sunt mărci comerciale exclusive sau de servicii ale Clubbers Gold Casino. Alte nume de produse și companii menționate pe Site pot fi marci inregistrate ale proprietarilor respectivi.

2. Utilizarea site-ului.

Veți înțelege că, în afară de informații, produse sau servicii în mod clar identificate ca fiind furnizate de către Clubbers Gold Casino, Gold Club Casino nu funcționează, de control sau aproba orice informații, produse sau servicii pe Internet în nici un fel. Cu excepția informațiilor Club Gold Casino-identificate, produse sau servicii, toate informațiile, produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului sau de pe Internet, în general, sunt oferite de către terți, care nu sunt afiliate cu Clubbers Gold Casino o. Ați înțeles, de asemenea, că Gold Club Casino nu și poate nu garanteaza sau mandat ca fisierele disponibile pentru descarcare prin intermediul site-ului va fi liber de infecție sau de viruși, viermi, cai troieni sau alt cod care manifesta proprietati distructive sau contaminante.Sunteți responsabil pentru punerea în aplicare a procedurilor și puncte de control suficiente pentru a satisface cerințele dumneavoastră speciale pentru acuratețea datelor de intrare și de ieșire, precum și pentru menținerea unui mijloc extern a site-ului pentru reconstrucția a oricăror date pierdute.

VA ASUMATI RESPONSABILITATEA TOTALA SI RISCUL PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI SI INTERNET. Clubbers Gold Casino OFERĂ SITE-UL și informații legate de “CA ATARE” ȘI NU FACE NICI explicite sau implicite GARANȚII SAU REPREZENTĂRI ANDOSARILOR FEL (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE GARANTII DE TITLU SAU NEÎNCĂLCARE, SAU GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP) CU PRIVIRE la serviciu, ORICE INFORMATII mărfuri sau FURNIZATE PRIN ACEST SERVICIU sau de pe Internet în general și Clubbers Gold Casino NU VA FI RESPONSABIL PENTRU ORICE COST sau defecțiunile derivate direct sau indirect din orice astfel de tranzacție. Este doar responsabilitatea ta sa evaluezi exactitatea, exhaustivitatea și utilitatea tuturor opiniilor, consilierii, a serviciilor, mărfurilor și a altor informații furnizate PRIN SERVICIU SAU PE INTERNET ÎN GENERAL. Clubbers Gold Casino NU GARANTEAZA CA serviciu va fi neintrerupt sau fara erori sau ca defectele ÎN SERVICIUL vor fi corectate.

INTELEGETI de asemenea, că natura pură DE INTERNET contine materiale needitate dintre care unele sunt sexual explicit sau poate fi ofensator TO YOU. ACCESUL LA ASTFEL DE MATERIALE ESTE PE RISCUL DVS. Clubbers Gold Casino nu are control asupra ȘI nu își asumă responsabilitatea pentru aceste materiale.

LIMITAREA RĂSPUNDERII
IN NICI UN CAZ VA FI RESPONSABIL PENTRU Clubbers Gold Casino (I) ORICE ACCIDENTALE, SAU INDIRECTE (INCLUSIV, DAR NU LIMITAT LA, DAUNE PENTRU PIERDEREA DE PROFIT, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, PIERDERI DE PROGRAME SAU INFORMATII, și altele asemenea) care decurg din UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA SERVICIUL, sau orice informații, sau tranzacții FURNIZATE PE SERVICIU, sau descărcate de la serviciu, SAU ORICE INTARZIERE unor astfel de informații sau serviciu. CHIAR DACĂ Clubbers Gold Casino sau reprezentanții săi autorizați AU FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, SAU (II) Orice cerere erorile de, omisiuni sau alte imprecizii în serviciu și / sau materiale sau informațiilor descărcate PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI. DEOARECE UNELE STATE NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNELE INDIRECTE SAU ACCIDENTALE, LIMITAREA DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS. În aceste state, Gold Club Casino răspundere este limitată la MAXIM PERMIS DE LEGE.

Clubbers Gold Casino face nici un fel de declarații cu privire la orice alt site web pe care ati putea accesa prin acest unul sau care se pot lega la acest site. Când accesați un site web non-Clubbers Gold Casino, va rugam sa intelegeti ca acesta este independent de Clubbers Gold Casino, și că Clubbers Gold Casino nu are nici un control asupra continutului pe care site-ul web. În plus, un link către un site web Club Gold Casino nu înseamnă că Clubbers Gold Casino gireaza sau accepta vreo raspundere pentru continutul sau folosirea, de astfel de site-ul web.

3. Despagubiri.

Sunteți de acord să despăgubiți, apărați și să Clubbers Gold Casino inofensiv, de funcționarii, directorii, angajații, agenții, licențiatorii, furnizori și orice furnizori de informatii terț la serviciu de la și împotriva tuturor pierderilor, cheltuieli, pagube si costuri, inclusiv onorariile rezonabile ale avocatilor, care rezultă din orice încălcare a prezentului acord (inclusiv comportament neglijent sau culpabil) de către dumneavoastră sau de orice altă persoană a Serviciului.

4. Drepturile tertilor.

Prevederile paragrafelor 2 (utilizarea Serviciului), și 3 (Despagubiri) sunt in beneficiul Clubbers Gold Casino și ofițerii săi, directorii, angajații, agenții, licențiatorii, furnizori, precum și orice furnizori de informatii terț la serviciu. Fiecare din aceste persoane sau entități vor avea dreptul de a-și afirma și de a aplica aceste dispoziții direct împotriva ta în nume propriu.

5. termen; Terminare.

Acest acord poate fi reziliat de oricare dintre părți, fără notificare în orice moment, pentru orice motiv. Prevederile paragrafelor 1 (dreptul de autor, licențe și ideea trimise), 2 (utilizarea serviciului), 3 (Despagubiri), 4 (drepturilor terților) și 6 (diverse) este chiar după rezilierea prezentului acord.

6. Diverse.

Prezentul acord toți vor fi guvernat si interpretat in conformitate cu legile din Germania aplicabile acordurile încheiate și să fie efectuate în Germania. Sunteți de acord ca orice acțiune sau procedură legală între Clubbers Gold Casino și tu pentru orice scop privind acest Acord sau obligațiile de mai jos părților vor fi aduse exclusiv într-un tribunal federal sau de stat competent ședinței în Germania. Orice cauză de acțiune sau pretinde s-ar putea avea cu privire la Serviciul trebuie să fie începută în termen de un (1) an de la cererea sau cauza litigiului sau astfel de reclamație sau cauză a acțiunii este interzis. Eșecul Clubbers Gold Casino de a insista asupra sau impune respectarea strictă a oricărei prevederi a acestui acord nu va fi interpretată ca o renunțare la orice prevedere sau drept. Nici cursul de conduită între părți și nici practica comercială va acționa pentru a modifica orice prevedere a prezentului acord.Clubbers Gold Casino poate cesiona drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul acord pentru a oricărei părți, în orice moment, fără notificare pentru tine.

Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate.

Last updated on June 18, 2014