Forbehold

Den Clubbers Gold Casino Web Site (“Nettstedet”) er en online informasjonstjeneste som tilbys av Clubbers Gold Casino (“Clubbers Gold Casino”), med forbehold om at du overholder vilkårene og betingelsene som er beskrevet nedenfor. LES dette dokumentet nøye før du besøker eller bruker nettstedet. Ved å besøke eller bruke siden, GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅR OG BETINGELSER SATT OPP NEDENFOR. HVIS DU IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE, KAN DU IKKE GÅ INN PÅ ELLER BRUKE NETTSTEDET. Clubbers Gold Casino KAN endre denne avtalen når som helst, og slike endringer skal kraft umiddelbart etter kunngjøring av den endrede AVTALE PÅ SIDEN. DU enige om å gjennomgå Avtalen med jevne mellomrom å være oppmerksom på slike endringer og din fortsatte tilgang eller bruk av Nettstedet skal anses som ditt konkluderende AKSEPT den endrede avtalen.

1. Opphavsrett, Lisenser og Idea partnere.

Hele innholdet på nettstedet er beskyttet av internasjonal opphavsrett og varemerke lover. Eieren av opphavsrett og varemerker er Clubbers Gold Casino, dets tilknyttede selskaper eller andre tredjeparts lisensgivere. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre eller distribuere, PÅ NOEN MÅTE, Materialet på NETTSTEDET, inkludert tekst, grafikk, KODE og / eller programvare. Du kan skrive ut og laste ned deler av materiale fra de ulike områdene av nettstedet utelukkende for din egen ikke-kommersiell bruk, forutsatt at du godtar ikke å endre eller slette opphavsrett eller proprietære merknader fra materialene. Du samtykker i å gi Clubbers Gold Casino en ikke-eksklusiv, royalty-fri, verdensomspennende, evigvarende lisens, med rett til sub-lisens, å reprodusere, distribuere, overføre, lage avledede produkter av, vise offentlig og offentlig fremføre materiale og annen informasjon (inkludert, uten begrensning, ideene som finnes der for nye eller forbedrede produkter og tjenester) du sender til offentlige områder av nettstedet (som oppslagstavler, fora og nyhetsgrupper) eller via e-post til Clubbers Gold Casino med alle midler og i alle media nå er kjent eller heretter utviklet. Du gir også Clubbers Gold Casino retten til å bruke ditt navn i forbindelse med innsendt materiale og annen informasjon samt i forbindelse med all reklame, markedsføring og salgsfremmende materiale relatert dertil. Du godtar at du skal ikke ha regress mot Clubbers Gold Casino for påstått eller faktisk krenkelse eller urettmessig tilegnelse av ethvert eierskap i din kommunikasjon til Clubbers Gold Casino.

Varemerker.

Publikasjoner, produkter, innhold eller tjenester nevnt her eller på nettstedet er eksklusive varemerker eller servicemerker for Clubbers Gold Casino. Andre produkt-og firmanavn som nevnes på nettstedet kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.

2. Bruk av nettstedet.

Du forstår at, med unntak av informasjon, produkter eller tjenester klart identifisert som drives av Clubbers Gold Casino, betyr Gold Club Casino ikke operere, kontrollerer eller godkjenner noen informasjon, produkter eller tjenester på Internett på noen måte.Med unntak for Club Gold Casino-identifiserte informasjon, produkter eller tjenester, all informasjon, produkter og tjenester som tilbys gjennom Nettstedet eller på Internett generelt er tilbudt av tredjeparter, som ikke er tilknyttet Clubbers Gold Casino en. Du forstår også at Gold Club Casino kan ikke og ikke garantere eller garanterer at filer som er tilgjengelige for nedlasting via Nettstedet vil være fri for infeksjon eller virus, ormer, trojanske hester eller annen kode som manifesterer forurensende eller destruktive egenskaper. Du er ansvarlig for å iverksette tilstrekkelige prosedyrer og sjekkpunkter for å tilfredsstille dine spesielle krav til nøyaktigheten av data input og output, og for å opprettholde et middel ekstern til nettstedet for rekonstruksjon av tapte data.

DU HAR TOTALT ANSVAR OG RISIKO FOR BRUK AV NETTSTEDET og Internett. Clubbers Gold Casino LEVERER SIDEN og relatert informasjon “SOM DEN ER” OG GIR INGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, REPRESENTASJONER eller påtegninger SLAG (INKLUDERT UTEN BEGRENSNING GARANTIER OM EIERSKAP ELLER UKRENKELIGHET ELLER INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL) MED HENSYN til tjenesten, NOEN PRODUKTER INFORMASJON ELLER SERVICE oppgitt gjennom tjenesten eller på internett GENERELT, OG Clubbers Gold Casino SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR ENHVER PRIS eller skade som følge ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE FRA slik transaksjon. IT er utelukkende ditt ansvar å vurdere nøyaktigheten, fullstendigheten og nytten av ALLE MENINGER, RÅD, TJENESTER, varer og andre OPPLYSNINGER oppgitt gjennom tjenesten eller på internett GENERELT. Clubbers Gold Casino GARANTERER IKKE AT TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRIE ELLER AT FEIL PÅ TJENESTEN VIL BLI RETTET.

DU FORSTÅR ​​videre at PURE internetts natur INNEHOLDER uredigerte MATERIALE noen som er seksuelt eksplisitt eller kan virke støtende på DEG. DIN adgang til slikt materiale på eget ansvar. Clubbers Gold Casino har ingen kontroll over og påtar seg intet ansvar for slike materialer.

BEGRENSNING AV ANSVAR
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL Clubbers Gold Casino VÆRE ANSVARLIG FOR (I) NOEN TILFELDIGE, ELLER INDIREKTE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, TAP AV PROGRAMMER ELLER INFORMASJON, OG LIGNENDE) SOM FØLGE AV BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTEN, ELLER INFORMASJON, ELLER TRANSAKSJONER gitt på tjenesten, eller lastet ned fra SERVICE, ELLER FORSINKELSE av slik informasjon eller SERVICE. SELV OM Clubbers Gold Casino ELLER deres autoriserte representanter HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, ELLER (II) NOE KRAV tilskrives feil, mangler ELLER ANDRE unøyaktigheter i SERVICE OG / ELLER MATERIALE ELLER INFORMASJON lastet ned via SERVICE. Ettersom enkelte delstater IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR INDIREKTE SKADER, KAN DET OVER BEGRENSNING IKKE GJELDER FOR DEG. I SLIKE stater, er Gold Club Casino ansvaret begrenset til de STØRSTE PÅBUDT AV LOVEN.

Clubbers Gold Casino gir ingen løfter om noe annet nettsted som du har tilgang til gjennom en eller som kan lenke til dette nettstedet. Når du får tilgang til en ikke-Clubbers Gold Casino nettsted, må du forstå at det er uavhengig fra Clubbers Gold Casino, og at Clubbers Gold Casino har ingen kontroll over innholdet på det nettstedet. I tillegg vil en kobling til en Club Gold Casino nettside mener ikke at Clubbers Gold Casino påtar seg noe ansvar for innholdet, eller bruk, av slike nettsted.

3. Erstatning.

Du godtar å beskytte, forsvare og holde skadesløs Clubbers Gold Casino, dets ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts informasjonsleverandører til tjenesten fra og mot alle tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer, oppstår som følge av brudd på denne avtalen (herunder uaktsom eller klanderverdig atferd) av deg eller noen annen person tilgang til tjenesten.

4. Tredjepartsrettigheter.

Bestemmelsene i punktene 2 (bruk av tjenesten), og 3 (Erstatning) er til fordel for Clubbers Gold Casino og dets ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts informasjonsleverandører til Tjenesten. Hver av disse personene eller enhetene skal ha rett til å hevde og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egne vegne.

5. Term; Oppsigelse.

Denne avtalen kan sies opp av begge parter uten forvarsel til enhver tid uansett årsak. Bestemmelsene i punktene 1 (opphavsrett, lisenser og Idea partnere), 2 (bruk av tjenesten), 3 (Erstatning), 4 (tredjeparts rettigheter) og 6 (Diverse) skal overleve et eventuelt opphør av denne avtalen.

6. Diverse.

Denne avtalen skal alle være underlagt og tolkes i samsvar med lovene i Tyskland som gjelder for avtaler som er gjort og som skal utføres i Tyskland. Du samtykker i at ethvert søksmål eller prosesser mellom Clubbers Gold Casino og du for ethvert formål vedrørende denne Avtalen eller partenes forpliktelser etter Avtalen skal bringes utelukkende i en føderal eller statlig domstol i en kompetent jurisdiksjon sitter i Tyskland. Ethvert søksmål eller krav du måtte ha med hensyn til Tjenesten må være påbegynt innen ett (1) år etter at kravet eller årsaken til handling oppstår eller slike krav eller søksmål er foreldet. Clubbers Gold Casino unnlatelse av å insistere på eller håndheve streng ytelse av noen bestemmelse i denne avtalen skal ikke tolkes som en oppgivelse av en bestemmelse eller rett. Verken løpet av adferd mellom partene eller handel praksis skal handle for å modifisere noen bestemmelse i denne avtalen. Clubbers Gold Casino kan overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtalen til enhver part når som helst uten varsel til deg.

Alle rettigheter som ikke spesifikt er tildelt er forbeholdt.

Last updated on June 10, 2014