Warunki Użytkowania

Regulamin

AKCEPTACJA WARUNKÓW

Niniejsza Umowa zawiera pełne zasady i warunki, które mają zastosowanie do uczestnictwa w naszym serwisie. Jeśli chcesz korzystać z witryny w tym jego narzędzi i usług, proszę przeczytać regulamin dokładnie. Wchodząc na tę stronę lub używanie jakiejkolwiek części serwisu lub jakiejkolwiek zawartości lub usług niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na związanie się niniejszymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami, to nie może uzyskać dostęp do witryny lub korzystać z treści lub z jakichkolwiek usług w miejscu.

ZMIANY WARUNKÓW KORZYSTANIA

Zmiany do niniejszej umowy mogą być dokonywane i realizowane przez nas od czasu do czasu bez powiadomienia końca. Umowa zamieścił na stronie odzwierciedla najnowsze porozumienie i należy uważnie sprawdzić sam przed korzystać z naszego serwisu.

KORZYSTA Z WITRYNY

Portal pozwala zamieszczać ogłoszenia, sprzedawać, reklamować, oferta i sklep online. Jednak jest zabronione wykonywanie następujących czynności, a mianowicie: (a) korzystać z naszych stron, w tym usług i czy narzędzi, jeśli nie jesteś w stanie tworzyć prawnie wiążących umów, są w wieku poniżej 18 lat lub są tymczasowo lub na czas nieokreślony zawieszony za pomocą naszej stronie internetowej, usług lub narzędzi (b) ujęcia składnika pozycji w niewłaściwej kategorii lub obszarów na naszej stronie internetowej i usług; (C) gromadzenie informacji o danych osobowych użytkowników; (D) manewrowania cenę każdej pozycji lub kolidować z ofert innych użytkowników; (F) po fałszywe, nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, zniesławiające lub oszczercze treści;(G) podejmowanie działań, które mogą uszkodzić system oceny.

Informacje Rejestracja

, Aby zakończyć proces rejestracji w naszej witrynie, należy podać swoje imię i nazwisko, aktualny adres prawny, aktualny adres e-mail, nazwę użytkownika oraz wszelkie inne informacje konieczne w celu zakończenia procesu rejestracji. Należy zakwalifikować, że masz 18 lat lub starszych, i musi być odpowiedzialny za utrzymanie hasła bezpieczne i jest odpowiedzialny za wszystkie działania i treści, które zostały przesłane w ramach konta. Nie wolno przekazywać żadnych robaków lub wirusów lub kodu o charakterze destrukcyjnym. Wszelkie informacje dostarczone przez użytkownika lub zebrane przez strony lub stron trzecich w trakcie każdej wizyty na stronie podlegają warunkom polityki prywatności Clubbers Gold Casino za.

Termin

Niniejsza Umowa pozostaje w pełnej mocy podczas korzystania z Serwisu. Może wypowiedzieć swoje członkostwo w każdej chwili, z dowolnego powodu, postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na “usunięcie konta” na stronie ustawień. Możemy wypowiedzieć swoje członkostwo z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie. Jeśli korzystasz z płatnej wersji Serwisu i wypowiedzieć swoje członkostwo w Serwisie, ponieważ naruszył tę umowę, nie będzie uprawniony do zwrotu niewykorzystanych opłat abonamentowych. Nawet po członkostwo jest zakończone, pewne fragmenty niniejszej Umowy pozostanie w mocy.

Niekomercyjnego użytku przez posłów.

Członków na stronie internetowej sieci społecznych są zabronione do korzystania z usług na stronie internetowej, w związku z wszelkimi przedsięwzięciach komercyjnych lub przedsięwzięć. Obejmuje to zapewnienie linki do innych stron, czy uznane za konkurencyjne na tej stronie, czy też nie. Osoby prawne lub jednostki, w tym, ale nie ogranicza się do organizacji, firm i / lub firm, nie mogą stać się członkami Clubbers Gold Casino i nie powinien korzystać z witryny w dowolnym celu.

Linki i więźby

Nielegalnych i / lub niedozwolonych zastosowań usług, w tym nieautoryzowanym określanie lub linkami do witryn będą rozpatrywane, a odpowiednie działania prawne mogą być podjęte. Niektóre linki, jednak są mile widziane na stronie i masz prawo do ustalenia link do odpowiedniej strony w witrynie, pod warunkiem, że: (i) można zamieścić link, tylko w ramach forum, czatu lub wiadomości zarządu sekcji; (Ii) nie usuwać lub zasłaniać żadnych reklam, informacji o prawach autorskich ani innych informacji na temat umieszczone w miejscu; (Iii) link nie stwierdza ani sugerować jakiegokolwiek sponsoringu lub adnotację witryny oraz (iv) natychmiast zatrzyma wszystkie linki do tej strony na podstawie pisemnego zawiadomienia od nas. Jednakże, należy sprawdzić informacje o prawach autorskich na stronie głównej, do której chcesz połączyć, aby upewnić się, że jeden z naszych dostawców treści nie ma własnej strategii dotyczącej bezpośrednich linków do materiałów na naszej stronie internetowej.

GWARANCJI i wyłączenia / OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wykonujemy bez wyraźnych lub dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu lub jakichkolwiek produktów sprzedawanych w ramach Programu (w tym, bez ograniczeń, gwarancje przydatności, handlowej, nienaruszania lub jakichkolwiek dorozumianych gwarancji wynikających z przebiegu realizacji, do czynienia lub wykorzystanie handlowe). Ponadto, nie gwarantujemy, że działanie naszej strony będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za skutki ewentualnych przerw lub błędów. Możemy zmienić, ograniczyć dostęp do, zawiesić lub przerwać witryny lub jakiejkolwiek jego części w każdej chwili. Informacje, treści oraz usługi zawarte na stronie są dostarczane “tak jak jest”. Podczas korzystania z witryny i czy wziąć w nim udział, to rozumie i zgadza się, że bierzesz udział na własne ryzyko.

Poufność

Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać informacji, otrzymasz od nas lub naszych klientów, reklamodawców, dostawców i użytkowników forum. Wszystkie informacje przekazane przez użytkownika końcowego klienta zgodnie z programem jest informacja zastrzeżona z Clubbers Gold Casino. Takie informacje o klientach są poufne i nie mogą być ujawnione. Wydawca nie zgadza się reprodukować, rozpowszechniać, sprzedawać, rozpowszechniać ani wykorzystywać komercyjnie takiego zastrzeżonych informacji w jakikolwiek sposób.

NON-cesja praw

Twoje prawa niezależnie od ich charakteru, nie może być przypisane ani przenoszone do innych, a wszelkie takie próby mogą doprowadzić do rozwiązania niniejszej umowy, bez zobowiązań wobec nas. Możemy jednak dokonać cesji niniejszej Umowy na jakąkolwiek osobę w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Zrzeczenie się

Awaria Clubbers Gold Casino egzekwowania ścisłego wykonywania jakichkolwiek warunków, warunki i przymierza fakcie nie zostać uznane za rezygnację lub zrzeczenia się jakichkolwiek praw lub naprawienia, które mogą mamy, ani nie może być interpretowane jako zrzeczenie się wszelkich późniejszych naruszenia z zasady, warunki i przymierzy niniejszego dokumentu, które warunki i przymierza są nadal w pełni obowiązywać.

i Zasada.

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest nieważne lub niewykonalne znalezione na podstawie każdej dekretu sądowego lub decyzji, takie postanowienie uznaje się zastosowanie tylko w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, a pozostała część niniejszych Warunków pozostają ważna i wykonalna zgodnie z jej warunkami.

Całość umowy

Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawami materialnymi https://www.Clubbers Gold Casino.com, bez jakiegokolwiek odniesienia do kolizji przepisów zasad. Umowa opisuje i obejmuje całość porozumienia między nami a wami, i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i porozumienia w odniesieniu do strony, treść i materiały dostarczone przez lub za pośrednictwem Strony, a przedmiotem niniejszej umowy .

Wybór prawa; Jurysdykcja; Forum

Wszelkie spory, kontrowersje lub różnice, które mogą powstać między stronami z, w odniesieniu do lub w związku z niniejszą Umową zostaje nieodwołalnie przekazane do wyłącznej jurysdykcji sądów https://www.Clubbers Gold Casino.com, z wyłączeniem inne sądy bez urzeczywistnienia jego konfliktu praw przepisów ani też w stanie lub kraju zamieszkania.

Last updated on June 17, 2014