Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

AANVAARDING VAN VOORWAARDEN

Deze overeenkomst bevat de volledige bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op uw deelname aan onze site. Wilt u de site te gebruiken inclusief de tools en diensten Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig. Door deze site of het gebruik van een deel van de site of enige inhoud of diensten hiervan gaat u akkoord met deze voorwaarden en bepalingen gebonden te worden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden, dan kunt u geen toegang tot de site of gebruik de inhoud of services op de site.

WIJZIGING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen worden gemaakt en uitgevoerd door ons van tijd tot tijd zonder specifieke kennisgeving aan uw kant. Overeenkomst op de Site geeft de meest recente overeenkomst en moet u zorgvuldig de zelfde voordat u onze site te gebruiken.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De site stelt u in staat om te posten aanbiedingen, verkopen, adverteren, bod en online winkelen. Echter, is het u verboden om de volgende handelingen te verrichten, te weten: (a) gebruik maken van onze sites, met inbegrip van de diensten en of gereedschap als u niet in staat zijn om juridisch bindende contracten vormen, zijn onder de leeftijd van 18, of tijdelijk of voor onbepaalde tijd opgehangen aan het gebruik van onze sites, diensten of hulpmiddelen (b) terbeschikkingstelling van een artikelen in ongepaste categorie of gebieden op onze sites en diensten; (C) het verzamelen van informatie over de persoonlijke informatie van gebruikers;(D) het manoeuvreren van de prijs van een item of interfereren met lijsten van andere gebruikers; (F) bericht vals, onjuist, misleidend, lasterlijk, of smadelijke inhoud; (G) het nemen van maatregelen die de rating-systeem kan beschadigen.

Registratie-informatie

Voor u om de sign-up proces in onze website te voltooien, moet u uw volledige naam, huidige adres, een geldig e-mailadres, gebruikersnaam en alle andere informatie die nodig is om het aanmeldingsproces te voltooien. U moet in aanmerking dat u 18 jaar of ouder en moet verantwoordelijk zijn voor het houden van uw wachtwoord te beveiligen en is verantwoordelijk voor alle activiteiten en de inhoud die worden geüpload onder uw account. Je mag geen wormen of virussen of code van een destructieve aard zenden. Alle informatie die u of verzameld door de site of derden tijdens een bezoek aan de site informatie is onderworpen aan de voorwaarden van Clubbers Gold Casino het privacybeleid.

Termijn

Deze Overeenkomst zal in volledig kracht en effect blijven terwijl u de website te gebruiken. U kunt uw lidmaatschap op elk moment om welke reden eindigen door de instructies op de “opheffing van het account” in de instellingenpagina. Wij kunnen uw lidmaatschap om welke reden dan ook op elk moment beëindigen. Als u gebruik maakt van een betaalde versie van de Service en wij uw lidmaatschap in de Dienst beëindigen omdat u deze Overeenkomst hebt overtreden, zult u geen recht op enige terugbetaling van ongebruikte abonnementsprijzen. Zelfs nadat uw lidmaatschap wordt beëindigd, zullen bepaalde delen van deze overeenkomst van kracht blijven.

NIET-commercieel gebruik door leden.

Leden op deze social networking website is verboden om de diensten van de website te gebruiken in verband met enige commerciële doelen of ondernemingen. Dit geldt ook voor het verstrekken van links naar andere websites, of concurrerende naar deze website of niet geacht. Rechtspersonen of entiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot organisaties, bedrijven en / of zaken kunnen geen lid van Clubbers Gold Casino geworden en mag niet de site te gebruiken voor enig doel.

Links & framings

Illegaal en / of onbevoegd gebruik van de Diensten, inclusief onbevoegde inlijsten van of naar de sites zullen worden onderzocht en alle mogelijke juridische stappen kunnen worden genomen. Sommige links, echter, zijn van harte welkom op de site en u mag hyperlink naar juiste deel binnen de site op voorwaarde dat: (i) u uw link sectie forumbericht alleen binnen het forum, chat of; (Ii) u niet verwijderen of onleesbaar te advertenties, copyright of andere mededelingen op het geplaatst op de site; (Iii) de link niet vermeldt of impliceert geen sponsoring of goedkeuring van uw site en (iv) u onmiddellijk te stoppen met het aanbieden van links naar de site op een schriftelijke kennisgeving van ons. Echter, je moet de copyright-check op de homepage waarnaar u wilt koppelen om ervoor te zorgen dat een van onze content providers heeft geen eigen beleid met betrekking tot directe links naar hun inhoud op onze sites.

GARANTIE EN UITSLUITING / BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij maken geen expliciete of impliciete garantie of verklaring met betrekking tot het Programma of de producten verkocht via het Programma (inclusief, zonder beperking, garanties van fitness, verkoopbaarheid, niet-inbreuk, of impliciete garanties die voorvloeien uit een cursus van de prestaties, het omgaan of de handel gebruik). Daarnaast maken we niet dat de werking van onze site ononderbroken of foutloos zal zijn, en wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onderbrekingen of fouten.We kunnen veranderen, de toegang te beperken, op te schorten of stopte met de site of enig onderdeel daarvan op elk moment.De informatie, inhoud en diensten op de site worden aangeboden op een “as is” basis. Wanneer u de website gebruikt en of daarin deelnemen, u begrijpt en gaat ermee akkoord dat u deelneemt op eigen risico.

Vertrouwelijkheid

U gaat ermee akkoord geen informatie die u krijgt van ons en of van onze klanten, adverteerders, leveranciers en forum leden bekend te maken. Alle door een eindgebruiker op grond klant om een ​​programma om ingediende informatie is merkgebonden informatie van Clubbers Gold Casino. Dergelijke klanten informatie is vertrouwelijk en mag niet openbaar worden gemaakt. Uitgever stemt niet te reproduceren, te verspreiden, verkopen, verspreiden of commercieel te exploiteren zulk merkgebonden informatie op enigerlei wijze.

NIET-OVERDRACHT VAN RECHTEN

Uw rechten van welke aard dan ook kan niet worden toegewezen of overgedragen aan niemand, en elke poging kan leiden tot beëindiging van deze Overeenkomst, zonder aansprakelijkheid voor ons. Echter, kunnen wij deze overeenkomst aan een persoon op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Waiver

Falen van de Clubbers Gold Casino aan te dringen op strikte naleving van een van de bepalingen, voorwaarden en convenanten hiervan wordt niet geacht een afstand of afstand van enig recht of rechtsmiddel dat de we kunnen hebben, noch zal worden opgevat als een afstand van eventuele latere inbreuk van de voorwaarden, bepalingen of convenanten hiervan, die bepalingen, voorwaarden en convenanten zal blijven volledig van kracht.

en scheidbaarheid.

In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar is conform een ​​gerechtelijke decreet of besluit, zal deze bepaling worden geacht te zijn alleen van toepassing voor zover maximaal is toegestaan ​​door de wet, en de rest van deze Algemene Voorwaarden zullen blijven geldig en afdwingbaar volgens de voorwaarden.

Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het materiële recht van https://www.Clubbers Gold Casino.com, zonder enige verwijzing naar conflict-of-juridische principes. De overeenkomst beschrijft en omvat de gehele overeenkomst tussen u en ons, en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en afspraken met betrekking tot de site, de inhoud en de materialen die door of via de site, en het onderwerp van deze Overeenkomst .

Keuze van wetgeving; Jurisdictie; Forum

Elk geschil, controverse of verschil dat kan ontstaan ​​tussen de partijen uit, met betrekking tot of in verband met deze overeenkomst wordt hierbij onherroepelijk voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van https://www.Clubbers Gold Casino.com, met uitsluiting van alle andere rechtbanken, zonder gelding van de conflictregels daarvan of de staat of het land van verblijf.

Last updated on June 16, 2014